Hem

Tjänster

Övervakning av bil-GPS


Den avancerade lösningen för övervakning av bil-GPS och realtidslokalisering av fordon med GPS är tillgänglig både från datorn och mobiltelefonen.

Övervakning av fordonsflotta

Övervakning av fordonsflotta via GPS med vår lösning säkerställer kostnadsminskning redan under de första månaderna av implementering och optimerar verksamheten.

Hämtning av tachografdata

Applikationen E-Tacho, tillsammans med specialiserad GPS-utrustning från PROGPSSE, möjliggör fjärrhämtning av data från den digitala tachografen direkt på plattformen.

Underhåll av fordonsflottan

Möjliggör hantering av fordonsunderhållsoperationer i fordonsflottan: dokument, reservdelar, serviceoperationer och kostnader. Rapporter och aviseringar om utgångsdatum.

Logistik och distribution

Planering och optimering av leveransrutter för beställningar förbättrar betydligt användningen av ett företags resurser.

Mobilapplikationer


Beroende på användarprofil, flottans storlek eller specifika behov, möjliggör PROGPSSE mobila applikationer för GPS-övervakning och realtids-GPS-lokalisering snabb åtkomst till informatio

Trailerövervakning

Övervakning och bevakning av släpvagnar är en ganska komplicerad uppgift. PROGPSSE erbjuder ett enkelt och automatiskt system för att kontrollera era släpvagnar.

OCH MYCKET MER!

unsplash